Головна
Вшанування Чуприков Анатолій Павлович

Вшанування Чуприков Анатолій Павлович

Чуприков Анатолій Павлович

Президія ГО «Національна академія наук вищої освіти України» із сумом повідомляє, що 24 липня 2019 року на 83 році життя відійшов у вічність доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, заслужений діяч науки і техніки України, директор Науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії (1992-1999 рр.), непересічна особистість ЧУПРИКОВ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ.

Народився 17 лютого 1937 р. У 1960 р. він закінчив Дніпропетровський медичний інститут, пройшовши на VI курсі у професора В.В. Шостаковича річну субординатуру по психіатрії. Вже тоді у нього проявився інтерес до наукової діяльності, яку він в подальшому успішно поєднував з практичною. Чуприков А.П. вступив у Москві до клінічної ординатури під керівництвом професора С.Ф. Семенова, який керував відділом у Центральному НДІ судової психіатрії ім. В.П. Сербського. З Сергієм Федоровичем він пропрацював понад два десятки років і завжди  тепло згадував про свого вчителя.

У Московському НДІ психіатрії МОЗ РРФСР А.П. Чуприков захистив кандидатську, а в 1976 р. і докторську дисертації. Обидві праці включають в себе, крім клініко-психопатологічних, результати нейроімунологічних і нейропсихіатричних досліджень.

Саме в 1970-ті роки у А.П. Чуприкова остаточно сформувався інтерес до дослідження функціональної асиметрії головного мозку (ФАМ) при психічних захворюваннях. Він організував у Москві першу Всесоюзну конференцію «Асиметрія і адаптація людини», яка привернула увагу багатьох дослідників до перспективного наукового напрямку в галузі нейронаук і нейропсихіки.

З 1981 р. Анатолій Павлович працював в Україні спочатку завідувачем кафедри психіатрії та медпсихології Луганського медичного інституту, а з 1992 р. по 1999 р. у Києві – директором Київського, а згодом Українського НДІ соціальної і судової психіатрії.

 Автор понад 500 публікацій, серед яких 15 монографій, низка науково-популярних книг. У 1986 р. отримав вчене звання професора, а  1976 р. –  заслуженого діяча науки і техніки України.

Під науковим керівництвом професор Чуприкова А.П. підготовлено 12 докторів медичних наук та 25 кандидатів медичних наук.

У своїх дослідженнях професор А.П. Чуприков широко застосовував новітні інформаційні технології в клінічній нейрофізіології, зокрема для поглибленого аналізу ЕЕГ при психічних захворюваннях.

Професор А.П. Чуприков був членом редакційної колегії науково-методичного журналу «Клінічна інформатика і телемедицина» та низки інших видань.

Глибоко сумуємо через відхід у засвіти видатного ученого, який понад піввіку віддав напруженій і шляхетній праці на користь нашої України та

Вічна світла пам’ять!

В.о. директора ДУ «НДІП МОЗ України»,
Президент ГО «НАН ВО України»,
д-р мед.н., професор акад. С. Табачніков

Залишити коментар

*

*