Головна
Виклик COVID-19: безпековий та інформаційний виміри»

Виклик COVID-19: безпековий та інформаційний виміри»

Шановні колеги!

7 травня 2020 року у Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Виклик COVID-19: безпековий та інформаційний виміри» (дистанційно).

Коло розглядуваних проблем:

  • Пандемія коронавірусу як виклик безпеці людини, держави, людності;
  • Соціальні комунікації в умовах кризи: проблеми і шляхи їх вирішення;
  • Стратегічні соціальні комунікації в контексті забезпечення безпеки;
  • Безпекова політика держави і демократичні свободи в умовах кризи;
  • Глобальні виклики  як можливість та спонука суспільних трансформацій ;
  • Освітні послуги в умовах пандемії коронавірусу;
  • Безпекова освіта в Україні: завдання та напрями.

Матеріали конференції  будуть опубліковані  безоплатно  у «Науковому віснику» ГО «Національна академія наук вищої освіти України» й в електронному збірнику матеріалів, який буде розміщено в мережі Інтернет та в електронних ресурсах організаторів заходу.

Тези учасників конференція надсилати  до  20  травня  2020  року  на  адресу:  anvuz@ukr.net  (тема:  Конференція).

Статті  подаються  в електронному вигляді  в редакторі Word, збереженому у форматі *.doc. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i petrenko.rtf.  Обсяг тез доповідей – до 5 сторінок аркуша формату А4. Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір аркуша – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Міжрядковий інтервал  –  1. Абзацний відступ 1 см. Текст  друкується  без  переносів. 

На  першому  рядку  у  лівому  куті  друкуються  шифр  УДК (звичайний  шрифт) – за наявності,  на  другому –   назва  статті  (відцентрована,  великими  напівжирними літерами), на наступному –  ім’я і прізвище автора  напівжирними літерами, нижче –  інформація про науковий ступінь, вчене звання, посаду. Через  один  рядок  подається  основний текст  статті  (вирівнюється  за  шириною).  Покликання  у  тексті  публікації  оформлюються  за  допомогою  квадратних  дужок  [5,  с.  34]. Список  літератури  подається  в  алфавітному  порядку  з  дотриманням  державного  стандарту (ДСТУ 8302:2015). Назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).

До  матеріалів  окремим  файлом  прохання  додати  довідку  про  автора  із  повним зазначенням  прізвища,  ім’я,  по-батькові,  інформацією  про  науковий  ступінь,  вчене  звання, місце праці або навчання, електронну адресу та номери телефонів для контактування.

Тел. для довідок:

+38 (096) 490-00-33 Бондар Юрій Володимирович;

+38 (050) 311-21-64 Шпак Віктор Іванович

Залишити коментар

*

*