Шановні пані і панове!

Вітаємо на сайті Національної академії наук вищої освіти України

Табачніков Станіслав Ісакович

ГО «Національна академія наук вищої освіти України» (далі – Академія) є найбільш чисельною і потужною неурядовою громадською організацією в країні, яка понад 26 років об’єднує видатних учених більш як із 90 державних та недержавних закладів вищої освіти України з метою сприяння вирішенню актуальних науково-практичних проблем у системі освіти і науки, удосконалення освітнього процесу, координації зусиль організацій, установ та громадян, зацікавлених у розвитку освіти і науки в нашій державі.

Академія має цікаву історію свого розвитку. Її витоки сягають 1992-1993 рр., коли на тлі процесів демократизації української науки, які виникли на початку 1990-х років, утворилась громадська організація «Акаде́мія нау́к ви́щої шко́ли Украї́ни» (далі – АН ВШ України). Це стало відповіддю на об’єктивну потребу піднесення статусу університетської науки, яка перебувала в дискримінованому становищі щодо науки академічної.

Першу ініціативну групу зі створення АН ВШ України склали відомі українські вчені, професори Київського національного університету ім. Т. Шевченка доктори фізико-математичних наук Віталій Іларіонович Стріха і Юрій Іванович Чутов та доктор геолого-мінералогічних наук Микола Іванович Дробноход. 21 травня 2007 року була організована Всеукраїнська громадська організація «Академія наук вищої освіти України» (далі – Академія). Її засновниками виступили: доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України Дубина Микола Іванович; доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України Табачніков Станіслав Ісакович; доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України Литвин Володимир Петрович. Перший президент Академії (21.05.2007 – 13.01.2017 рр.), видатний літературознавець, учений, професор Дубина Микола Іванович відійшов у вічність 13 січня 2017 року.

25 листопада 2017 року відбулися Загальні звітно-виборчі збори Академії, на яких президентом  ВГО «АН ВО України» більшістю учасників було обрано віце-президента — головного ученого секретаря, доктора медичних наук, професора Табачнікова Станіслава Ісаковича – визнаного ученого у галузі психіатрії, психотерапії і наркології, медичної психології та психоаналізу.

14 лютого 2019 року відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р., інших чинних нормативно-правових актів, Статуту  Всеукраїнської громадської організації «Академія наук вищої освіти України», звернень дійсних членів Академії, п.3 Ухвали Звітно-виборчих зборів ВГО «АН ВО України» від 25.11.2017 року (протокол №1), п. 4 Ухвали Звітної річної конференції ВГО «АН ВО України» від 22.12.2018 року (протокол № 1) і проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» відділом реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Головного територіального управління юстиції у місті Києві Всеукраїнську громадську організацію «Академія наук вищої освіти України» було перейменовано на громадську організацію «Національна академія наук вищої освіти України».

Нині до складу Академії входять 496 науковців, зокрема 37  академіків іноземних держав. Серед членів Академії є: Герої України, лауреати Державних премій України, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України, які є активними учасниками міжнародних проектів та грантів. Вони організовують і здійснюють фундаментальні і прикладні наукові дослідження у різних галузях науки.

Основою структури Академії є Президія, 24 наукових фахових відділення, 23 обласних наукових відділення та 5 регіональних наукових центрів.

За роки діяльності Академії налагоджено співпрацю та встановлено контакти з провідними вітчизняними і зарубіжними освітніми закладами, установами та громадськими організаціями, згуртовано фахівців, зусиллями яких впроваджено багато інноваційних освітніх проектів, що пройшли випробування часом і довели свою ефективність. Наші вчені підготували сотні монографій, підручників, посібників, низку відкриттів, корисних моделей та патентів, авторських свідоцтв, завершених наукових досліджень.

Щорічно, починаючи з 2010 року, Академія спільно з НАН України проводить форуми та конгреси: «Науковці України – еліта держави», «Флагмани сучасної медицини», «Медична еліта України», «Гордість України – імена та здобутки» тощо.

Одним із напрямків діяльності Академії є видавнича діяльність. Чотири рази на рік державною та англійською мовами видається «Науково-інформаційний вісник», на сторінках якого висвітлюється сучасний стан галузі освіти, науки і техніки та результати наукових досліджень із суспільних, природничих, соціально-гуманітарних, технічних наук, а також електронна версія газети «Академія».

Учені Академії не зупиняються на досягнених здобутках, вони складають потужний потенціал вітчизняної науки, завдяки чому відбувається інтеграція України в європейську та світову наукову спільноту.


З повагою,

Президент Національної академії наук вищої освіти України

доктор медичних наук, професор

Табачніков С.І.

Події

Чер 25
Порядок денний на червень
Національного авіаційного університету 16:00
Тра 14
Засідання Бюро Президії
Аудиторія 2.1 16:30
Чер 24
„Industry 4.0″,
Отель ATLANTIS Resort&Spa 16:00