Головна
Про академію

Про академію

Метою діяльності Академії є всебічне сприяння розвитку наукових досліджень та удосконалення на цій основі освітнього процесу у вищих навчальних закладах України, об’єднання інтелектуальних та організаційних  ресурсів її членів для охорони і захисту їхніх прав та свобод.

Основні завдання діяльності Академії:

 • участь у формуванні наукової політики в галузі досліджень з основних напрямів соціально-гуманітарних, суспільних, природничих і технічних наук; у координації наукових досліджень, виконуваних у вишах держави, проведенні експертизи наукових програм (проектів) та результатів їх виконання;
 • спрямування зусиль на всебічне розширення світогляду, виховання національної самосвідомості та культури, громадянської позиції, індивідуального досвіду та творчості у молодого покоління, яке стало на шлях наукового пошуку та педагогічної діяльності;
 • сприяння запровадженню різних форм власності у закладах вищої освіти, науково-дослідних та інших установах, використання різних джерел фінансування навчання та наукових досліджень;
 • забезпечення зміцнення національних та регіональних можливостей у галузі підготування кадрів та проведення наукових досліджень;
 • активізація міжнародного й регіонального співробітництва, обмін інформацією і досвідом в галузі вищої освіти та науки;
 • сприяння підвищенню рівня вишівської науки та її інтеграції зі світовою; максимальному використанню наукового потенціалу вищих навчальних закладів в інтересах подальшого розвитку освіти і науки України;
 • визначення пріоритетних напрямів сприяє науковій, науково-педагогічній та творчій діяльності членів Академії;
 • участь у визначенні основних напрямів наукових досліджень у вищих навчальних закладах України;
 • розробка наукового забезпечення освітнього процесу;
 • участь у проведенні наукових досліджень, підготуванні та організації підвищення кваліфікації фахівців;
 • стимулювання впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;
 • обмін інформацією з іншими науковими вітчизняними та зарубіжними організаціями;
 • організація і проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, форумів, науково-практичних конференцій, круглих столів, нарад тощо;
 • ініціювання, встановлення та підтримка зв’язків учених вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ України із науковцями інших країн світу;
 • здійснення в електронному та паперовому варіантах видавничої діяльності (засновує періодичні наукові видання, друкує монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових праць, щорічники, наукові записки, проспекти тощо);
 • клопотати перед органами державної влади, керівництвом установ та вищих навчальних закладів, організацій про відзначення найкращих членів Академії;
  захист честі та гідності членів Академії;
  формування складу бюро та апарату Академії і виконання інших функцій, що випливають із цього Статуту та чинного законодавства України.