Головна
ВШАНУВАННЯ КОЛОСОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

ВШАНУВАННЯ КОЛОСОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

Президія Громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України» із глибоким сумом сповіщає, що 10 березня 2021 року відійшов у вічність доктор технічних наук, професор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», заслужений винахідник України, патентний повірений України академік загальнотехнічного відділення КОЛОСОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ.

Є люди, які в повсякденному житті наче і непомітні. Але їхній творчий доробок – багатий і різноаспектний, а неймовірна працездатність – вражають. На кафедрі хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» понад 28 років плідно пропрацював Олександр Євгенович Колосов.

Свій професійний шлях він розпочав ще у 1980 р., коли працював помічником начальника патентного відділу Київського інституту удосконалення лікарів МОЗ України. Поступово набираючись практичного досвіду, за 2 роки безпосередньо оформив понад 35 заявок на видачу авторських свідоцтв СРСР у галузі медицини, які потім успішно пройшли кваліфікаційну експертизу і на які були видані охоронні документи.

У 1980-1982 рр. О.Є.Колосов навчався на вечірньому відділенні Київського суспільного інституту патентознавства Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів (ВТВР), із відзнакою захистив дипломну роботу та отримав кваліфікацію «патентознавець ВТВР». У 1983 р. він із відзнакою закінчив вечірній механіко-енергетичний факультет КПІ за спеціальністю «Хімічне машинобудування і апаратобудування». Під час подальшої роботи на факультеті хімічного машинобудування (тепер – ІХФ) продовжував підвищувати свою кваліфікацію та творчий доробок як науковець і винахідник.

У 1990 р. успішно захистив кандидатську дисертацію, присвячену оптимізації технологічних параметрів «мокрого» намотування полімерних волокнистих композитів та її ультразвуковій інтенсифікації, нині закінчує роботу над докторською дисертацію.

Особистий творчий доробок О.Є.Колосова налічує понад 270 наукових праць, зокрема, понад 70 авторських свідоцтв СРСР, патентів України на винаходи і корисні моделі, 9 монографій, три з яких написані одноосібно і присвячені особливостям патентування складних технічних систем, а також оформлення та реєстрації нетрадиційного об’єкта інтелектуальної власності і права (ноу-хау).

О.Є. Колосов також розробив ефективні дослідні технології УЗ-активації поверхні поліетиленових трубопроводів, а також з’єднання поліетиленових трубопроводів термоосаджуючими муфтами із застосуванням бандажування склострічкою. Вищезазначені результати розробок впроваджені в 2001-2002 рр. на підприємствах газопостачання ВАТ «Донецькоблгаз», ВАТ «Рівнегаз», на Феодосійському підприємстві по забезпеченню нафтопродуктами.

Результати впровадження розробленої О.Є.Колосовим дослідної технології при виробництві склотекстоліту електроізоляційного марки СТЕФ на Казенному заводі порошкової металургії (м. Бровари Київської області), показали, що ці засоби сприяють отриманню постійного наперед заданого значення вмісту полімерного зв’язуючого у просоченому волокнистому наповнювачі при варіюванні швидкості його протягування у просочувальній ванні.

У другій половині 1990-х років О.Є.Колосов успішно спробував свої творчі сили як журналіст. Він опублікував у центральних економічних виданнях понад 60 статей, присвячених розробленню державної інвестиційної політики, в рамках продовження наукових досліджень, які проводив у 1995-1996 рр. під час навчання в Українській академії державного управління при Президентові України на факультеті економіки і фінансів (після її закінчення отримав кваліфікацію магістра державного управління).

Професор О.Є. Колосов проводив значну організаційну роботу, що стосується держбюджетної тематики ІХФ, та готував документи для атестації наукових працівників ІХФ як секретар атестаційної комісії факультету. Він також був членом експертної ради з навчальних видань НТУУ «КПІ» від ІХФ.

Коло професійних інтересів О.Є.Колосова у сфері інтелектуальної власності і права є надзвичайно широким – це винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки, ноу-хау, авторське право, юридичні послуги тощо. За час роботи як представник у сфері інтелектуальної власності він протягом 2000-2008 рр. оформив на замовлення і в порядку особистої ініціативи охоронні документи на понад 160 об’єктів промислової власності і авторського права, що захищені патентами України на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, а також численні ноу-хау та об’єкти авторського права.

 Глибоко сумуємо через відхід у засвіти непересічної особистості, видатного науковця, педагога та організатора науки, який понад 30 років свого життя віддав напруженій праці на користь нашої України й адресуємо слова підтримки і співчуття родині, друзям, колегам та знайомим.

  Вічна світла пам’ять!

Залишити коментар

*

*