Головна
Вшанування ІЛЬНИЦЬКОГО Івана Григоровичя

Вшанування ІЛЬНИЦЬКОГО Івана Григоровичя

Президія Громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України» із сумом сповіщає, що 08 листопада 2021 року відійшов у вічність доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (від 1990 року), відомий лікар-фтизіатр, Заслужений діяч науки і техніки України, академік ГО «НАН ВО України» ІЛЬНИЦЬКИЙ Іван Григорович.

Він народився 13 жовтня 1948 року в селі Лосинець Самбірського району Львівської області. У 1966 р. закінчив Турківську середню школу-інтернат. У 1966-1972 рр.  навчався на педіатричному факультеті Львівського державного медичного інституту (нині – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). У 1973-1975 рр.  проходив дійсну військову службу.

У 1972-1973 рр. працював лікарем-педіатром Ясеницької сільської лікарні Львівської області. У 1975-1976 рр. – педіатр дитячого медичного об’єднання м. Дрогобич. У 1976-1978 рр. працював на посаді наукового співробітника у Львівському НДІ туберкульозу. З 1978 р. по 1990 р. його професійна діяльність проходила в Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України (тепер – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології), де пройшов шлях від аспіранта до доктора медичних наук, професора. У 1990 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри фтизіатрії та пульмонології ЛНМУ ім. Д. Галицького.  У 1996-1997 рр. був проректором з лікувальної роботи ЛНМУ ім. Д. Галицького, а в 1998-1999 рр. – декан медичного факультету № 2 університету.

Автор понад 700 наукових праць, 17 підручників і монографій, 13 авторських свідоцтв та патентів України на винахід, понад 20 методичних розробок та 40 раціоналізаторських пропозицій. Професор Ільницький І.Г. вів багатогранну організаційну, наукову, лікарську та громадську діяльність. Науковий керівник та консультант 5 докторських та 7 кандидатських дисертацій. Його наукові інтереси стосувалися актуальних проблем епідеміології, клініки, діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання (легень), екстрапульмонологічних уражень і систем людини з урахуванням чинників навколишнього середовища (радіаційний фон, техногенні фактори, природні екзоалергени). Підтримував контакти з провідними науковими та клінічними медичними установами України і зарубіжжя. Виступав організатором і учасником багатьох наукових заходів з питань фтизіатрії, пульмонології та професійної патології органів дихання.

Професор Ільницький І.Г. був членом редколегії “Українського пульмонологічного журналу”, Проблемної комісії з фтизіатрії та пульмонології МОЗ України, спеціалізованої Вченої ради при Київському національному інституту фтизіатрії і пульмонології НАМН України.

 Глибоко сумуємо через відхід у засвіти висококваліфікованого науковця, зрілого педагога, лікаря-спеціаліста вищої категорії за спеціальностями “Фтизіатрія” і “Пульмонологія”, організатора науки, прекрасного і вірного друга, який багато років свого життя присвятив напруженій праці на користь нашої України й адресуємо слова підтримки і співчуття родині, ректорату Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, колегам, друзям та знайомим.   Вічна світла пам’ять!

Залишити коментар

*

*