Головна
Публікація в монографії

Публікація в монографії

Науковцям, викладачам, аспірантам та студентам!

ГО «Національна академія наук вищої освіти України» спільно з видавництвaми «GS Publishing Services» Лос-Анджелес (США) та «Експрес-об’ява» (Україна) започатковують випуск циклу міждисциплінарних колективних монографій з різних фахових напрямів.

Монографії будуть видані та проіндексовані у Сполучених Штатах Америки.

Всі матеріали монографій будуть:

  • рецензовані фаховими редакційними колегіями;
  • мати ідентифікатор цифрового об’єкта DOI;
  • внесені до наукової мережі ResearchGate, яка має понад 1,5 млн користувачів зі 192 країн світу;
  • проіндексовані в науково-метричних базах Google Scholar, CrossRef тощо;
  • мати постійне зберігання у відкритому доступі;
  • розміщені на веб-сайті Національної академії наук вищої освіти України та веб-сайтах партнерів проєкту.

Монографіям буде надано універсальні ідентифікаційні міжнародні стандартні номери книги ISBN Сполучених Штатів Америки.

Автори забезпечуються підготовленим до друку оригінал-макетом монографії й відповідним сертифікатом учасника дослідження в електронному варіанті. За бажанням автори можуть замовити друкований варіант видання.

Ви маєте унікальну можливість долучитися і стати співавторами колективних монографій разом з провідними фахівцями різних наукових напрямів України та світу!

Звертаємо увагу на те, що крім участі у написанні колективної монографії за відповідною тематикою, є можливість опублікувати одноосібну працю або результати досліджень авторського колективу.

Окремо замовлені монографії будуть розміщені на відповідних веб-сайтах протягом 10 днів від їх прийняття до публікації.

Для замовлення друкованого варіанту монографії просимо звертатись до редакції за адресою: avome2020@gmail.com.

На цей рік заплановано випуск колективної монографії «SCIENTIFIC RESEARCH OF THE XXI CENTURY. VOLUME 1.» («НАУКОВІ РОЗВІДКИ ХХІ СТОЛІТТЯ. Випуск 1.»)

за такими напрямами:

Agricultural sciences Аграрні науки Literary Studies Літературознавство
Chemical and biological sciences Хімічні і біологічні науки Medicine Медицина
Construction and architecture Будівництво та архітектура Pedagogical sciences Педагогічні науки
Covid-19 Pharmacy Фармація
Culturology Культурологія Philosophical sciences Філософські науки
Earth sciences Науки про землю Physical and technical & mathematical sciences Фізико-технічні і математичні науки
Economic sciences Економічні науки Political and legal sciences Політико-правові науки
Energy Енергетика Psychology Психологія
Finances Фінанси Social communications Соціальні комунікації
Historical sciences Історичні науки Sociological sciences Соціологічні науки
Linguistics Мовознавство Veterinary medicine Ветеринарна медицина

Матеріали приймаються до 20 cічня 2021 р. (включно) за адресою: avome2020@gmail.com.

Випуск видання у світ заплановано на 25 січня 2021 р

Подання матеріалів

Матеріали до монографії надсилаються на електронну адресу: avome2020@gmail.com двома файлами (наприклад: Рукопис_Біндер; Заявка_Біндер).

Після їх надходження до редакції вони будуть перевірені та прорецензовані. За потреби, буде здійснене редагування чи коректура (додаткова опція, яка узгоджується із автором).

У разі схвалення матеріалів до друку автору будуть надіслані реквізити для оплати витрат на підготовку видавничого оригінал-макету монографії: 1 сторінка – 60 грн. Автор (уповноважений автор) пересилає на електронну адресу: avome2020@gmail.com файл з квитанцією про оплату: Оплата_Біндер.

Кількість авторів в одному поданому матеріалі – не більше п’яти осіб.

Кількість матеріалів для включення в монографію – не обмежується.

Мінімальна кількість сторінок матеріалу – п’ять.

Матеріал викладається у довільний формі у вигляді цілісного тексту наукового дослідження без притаманних статті елементів (анотація, ключові слова, вступ тощо).

1. На початку публікації (вирівнювання по центру) вказується розділ монографії (наприклад: «Medicine»).

2. Прізвище та ім’я автора (-ів): кегль 14, шрифт Times New Roman – жирний, (вирівнювання по правому краю);

3. Науковий ступінь та вчене звання; місце роботи чи навчання: кегль 14, шрифт Times New Roman – звичайний, (вирівнювання по правому краю);

4. Назва матеріалу: кегль 14, шрифт Times New Roman – жирний, (вирівнювання по центру).

5. Далі виклад матеріалу.

До публікування приймаються матеріали, оформлені на аркушах формату А4 (книжковий), файл текстовий Microsoft Word (* .doc, * .docx), поля 2 см з усіх боків, абзац 1 см, міжрядковий інтервал полуторний (1,5), шрифт Times New Roman, розмір шрифту кегль 14, для табличного тексту, підпису рисунків тощо – кегль 12.

Мова видання – довільна: англійська, українська, російська.

Нумерація сторінок – вимкнено.

Автоматичні переноси – увімкнено.

Формули – нумеруються; набираються за допомогою редактора формул.

Таблиці – у тексті перед таблицею має бути посилання на неї (приміром: табл.1.). Назва над таблицею (Таблиця 1. Назва таблиці) орієнтована по центру.

Рисунки, схеми, графіки тощо: виключно у форматі JPEG, PNG або TIFF. Вони мають бути підписані та пронумеровані. Обов’язкове посилання на рисунок (схему, графік тощо) в тексті роботи, після цього розміщується сам рисунок (схема, графік тощо), а під ним напис (приміром: Рис. 1. Назва рисунка).

Список джерел та літератури: формуються у вигляді зносок (бажано відповідно до стандарту АРА для підвищення шансів відображення цитування).

Залишити коментар

*

*