Головна
Участь у II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути»

Участь у II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо прийняти участь у II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові    диспути», що присвячена пошуку новітніх ідей для розвитку держав на міжнародному, національному та регіональному рівнях.

Тематика конференції охоплює всі розділи Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», а саме:

 • державне управління;
 • філософські науки;
 • економічні науки;
 • історичні науки;
 • юридичні науки;
 • сільськогосподарські науки;
 • географічні науки;
 • педагогічні науки;
 • психологічні науки;
 • соціологічні науки;
 • політичні науки;
 • філологічні науки;
 • технічні науки;
 • медичні науки;
 • хімічні науки;
 • біологічні науки;
 • фізико-математичні науки;
 • інші професійні науки.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Координатор заходу: PhD, к.н.держ.упр., Мареніченко Валерій Валентинович

Контактний телефон: +38 (095) 645-91-21

E-mail: wayscience@ukr.net

Веб-сайт журналу: http://www.wayscience.com/

Пропонуємо всім вченим, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, студентам та іншим особам, які зацікавлені у розвитку сучасної науки, прийняти участь у конференції.

Для публікації тез доповіді  необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу необхідні матеріали (до 5.02.2021 р.):

 1. Потрібно направити тези доповіді та авторську довідку до редакції журналу на електронну адресу wayscience@ukr.net. Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Шевченко_тези доповіді, Шевченко_авторська довідка.
 2. За успішного рецензування редакцією журналу направляється відповідь з наступною інформацією «Тези доповіді прийняті» (разом з реквізитами  для оплати).
 3. Наступним кроком є оплата організаційного внеску та відправка квитанції про оплату. Наприклад: Шевченко_квитанція.
 4. Після проведення конференції відбувається оприлюднення збірника тез доповідей на сайті http://www.wayscience.com та відправка електронною поштою авторам. Додатково, кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Відповідальність за якість та зміст тез несе автор.  До друку подаються  матеріали у форматі MS Word 2003,2007.

Тези мають бути підготовлені українською або російською або англійською мовами (обсягом від 1 до 3 сторінок тексту, формату А4 через 1 інтервал, кеглем 12, шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм). Детальна інформація щодо оформлення на сайті http://www.wayscience.com/umovi-publikatsiyi-tez-dopovidi/

Вартість організаційного внеску для участі у конференції складає 100 грн (учасники з України).

Для учасників з інших держав вартість участі складає 20 дол. США.

Форма участі – дистанційна.

4-5 лютого 2021 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

м. Дніпро

Авторська довідка

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи або навчання  
Посада, вчений ступінь, вчене звання  
Відомості про наукового керівника (у разі відсутності наукового ступеня)  
Контактний телефон і адреса електронної пошти автора тез доповіді  
Коло наукових інтересів  
Розділ збірника для публікації тез доповіді  
Згода автора на використання опублікованих матеріалів Міжнародним електронним науково-практичним журналом «WayScience», міжнародними науковими електронними бібліотеками, іншими наукометричними базами даних у відкритому доступі мережі Інтернет (потрібно зазначити «так»)  

(вихід збірника тез доповідей 15.02.2021 р.)

Залишити коментар

*

*