Головна
«ІННОВАЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС»

«ІННОВАЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС»

Люблінський медичний університет за підтримки
Центру українсько-європейського наукового півробітництва Науково-педагогічне стажування

«ІННОВАЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС»

м. Люблін, Республіка Польща
13 вересня – 24 жовтня 2021 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Форма участі: дистанційна.

Голова організаційного комітету науково-педагогічного стажування:
проф. др. мед. Andrzej Drop, ректор Люблінського медичного університету.

Особи, зацікавлені взяти участь у науково-педагогічному стажуванні мають виконати такі дії до 10 вересня 2021 року (включно):
1) заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
2) надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua:

  • тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
  • відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: на стажування з медицини у Любліні.

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Усі учасники будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Більш детальна інформація про стажування міститься на сайті та в інформаційному листі.

Залишити коментар

*

*