Головна
MODERN TRENDS IN SCIENCE AND PRACTICE. VOLUME 1

MODERN TRENDS IN SCIENCE AND PRACTICE. VOLUME 1

Науковцям, викладачам, аспірантам та студентам!

ГО «Національна академія наук вищої освіти України»  спільно з видавництвaми «GS Publishing Services» California (США) та «Експрес-об’ява» (Україна) продовжують випуск циклу міждисциплінарних колективних монографій з різних фахових напрямів.

Монографії видаються та індексуються у Сполучених Штатах Америки.

Всі матеріали монографій будуть:

 • рецензовані фаховими редакційними колегіями;
 • мати ідентифікатор цифрового об’єкта  DOI;
 •  внесені до наукової мережі ResearchGate, яка має понад 1,5 млн користувачів  зі 192 країн світу;
 • проіндексовані в науково-метричних базах Google Scholar,  CrossRef тощо;
 • дані про книгу будуть відображені в електронному каталозі книг, видавних в США – Bookwire by Bowker;
 • мати постійне зберігання у відкритому доступі;
 • розміщені на веб-сайті Національної академії  наук вищої освіти  України та веб-сайтах партнерів проєкту.

Монографіям надаються універсальні ідентифікаційні міжнародні стандартні номери книги  ISBN Сполучених Штатів Америки.

Видавництво «GS Publishing Services» зареєстровано:

 • в реєстрі Bowker (єдине офіційне американьске агенство видавців);
 • Global Register of Publishers of The International ISBN Agency.

Автори забезпечуються підготовленим до друку оригінал-макетом монографії й відповідним сертифікатом учасника дослідження в електронному варіанті. За бажанням автори можуть замовити друкований варіант видання.


Ви маєте унікальну можливість долучитися і стати співавторами колективних монографій разом з провідними фахівцями різних

 наукових напрямів України та світу!

Звертаємо увагу на те,  що крім участі у написанні колективної монографії за відповідною тематикою, є можливість опублікувати одноосібну працю або результати досліджень  авторського колективу.

Окремо  замовлені монографії  будуть розміщені на відповідних веб-сайтах протягом 10 днів від їх прийняття до публікації.

Для замовлення друкованого варіанту монографії просимо звертатись до редакції за адресою: avome2020@gmail.com.

Наразі готується до випуску колективна монографія

«MODERN TRENDS IN SCIENCE AND PRACTICE. VOLUME 1» («Актуальні тенденції розвитку науки і практики. Випуск 1») 

за такими напрямами:

 Agricultural sciences  Аграрні науки Literary Studies Літературознавство
Chemical and biological sciences Хімічні і біологічні науки Medicine Медицина
Computer Science Комп’ютерні науки Pedagogical sciences Педагогічні науки
Construction and architecture Будівництво та архітектура Pharmacy Фармація
Covid-19 Philosophical sciences Філософські науки
Culturology Культурологія Physical and mathematical sciences Фізико-математичні науки
Earth sciences Науки про землю Political and legal sciences Політико-правові науки
Economic sciences Економічні науки Psychology Психологія
Energy Енергетика Social communications Соціальні комунікації
Finances Фінанси Sociological sciences Соціологічні науки
 Historical sciences Історичні науки Technical sciences Технічні науки
Linguistics Мовознавство Veterinary medicine Ветеринарна медицина

Матеріали приймаються до 20 листопада 2021 р. (включно)*  за адресою: avome2020@gmail.com.

Випуск видання у світ заплановано на 25 листопада 2021 р.

Архів попередніх видань:

https://www.eo.kiev.ua/ua/content/148/

Подання матеріалів

Заявка та матеріали до монографії надсилаються на електронну адресу: avome2020@gmail.com двома файлами (наприклад: Рукопис_Петренко; Заявка_Петренко).

Після їх надходження до редакції вони будуть перевірені та  прорецензовані.  За потреби, буде здійснене редагування чи коректура (додаткова опція, яка узгоджується  між автором та редакцією).

У разі схвалення матеріалів до друку автору будуть надіслані реквізити для оплати витрат на підготовку  видавничого оригінал-макету монографії: 1 сторінка – 60 грн. Автор (уповноважений автор) пересилає на електронну адресу: avome2020@gmail.com файл з квитанцією про оплату: Оплата_Петренко. 

Кількість авторів в одному поданому матеріалі – не більше п’яти осіб.

Кількість матеріалів для включення в монографію – не обмежується.

Мінімальна кількість сторінок  матеріалу – п’ять.

Матеріал викладається у довільний формі у вигляді цілісного тексту наукового дослідження без притаманних статті  елементів (анотація, ключові слова, вступ тощо).

 1.  На початку публікації (вирівнювання по центру) вказується розділ монографії  (наприклад: «Medicine»).
 2. Прізвище та ім’я автора (-ів): кегль 14, шрифт Times New Roman – жирний, (вирівнювання по правому краю);
 3. Науковий ступінь та вчене звання; місце роботи чи навчання: кегль 14, шрифт Times New Roman – звичайний, (вирівнювання по правому краю);
 4. Назва матеріалу: кегль 14, шрифт Times New Roman – жирний, (вирівнювання по центру).
 5.  Далі виклад матеріалу.

До публікування приймаються матеріали, оформлені на аркушах формату А4 (книжковий), файл текстовий Microsoft Word (* .doc, * .docx), поля 2 см з усіх боків, абзац 1 см, міжрядковий інтервал полуторний (1,5), шрифт Times New Roman, розмір шрифту кегль 14, для табличного тексту, підпису рисунків тощо – кегль 12.

 Скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) і скорочення млн, млрд писати без крапки. Скорочення типу і т. п., і т. д., XX ст., назви населених пунктів, приміром м. Київ, друкуються через нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 80-ті, 2-го друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+дефіс)

Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал (Ctrl+Shift+пробіл).

Дати подаються через тире без інтервалів; якщо дати подаються у дужках, то «рр.» не ставиться:        (1945–1947); 1945–1947 рр.; ХV–XVII ст.; в інших випадках перед скороченнями рр., ст. ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставиться тире з інтервалом: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр.

Термінологія матеріалу має відповідати загальновживаним міжнародним та українським стандартам для відповідної галузі науки. Автори несуть повну відповідальність за точність і коректність застосування наукової термінології.

 Мова видання – довільна: англійська, українська, російська.

 Нумерація сторінок – вимкнено.

 Автоматичні переноси – увімкнено.

 Тире (–) і дефіс (-) відрізняються розміром та наявністю пробілів (дефіс не відбивається пробілами, натомість тире – обов’язково).

Лапки використовуємо у варіанті прямі лапки (“).

Ініціали біля прізвищ (напр., В. А. Петренко).

Формули – нумеруються; набираються за допомогою редактора формул.

Таблиці – у тексті перед таблицею має бути посилання на неї (приміром:  табл.1.). Назва над таблицею (Таблиця 1. Назва таблиці) орієнтована по центру.

Рисунки, схеми, графіки тощо: виключно у форматі JPEG або PNG. Вони мають бути підписані та пронумеровані. Обов’язкове посилання на рисунок (схему, графік тощо) в тексті роботи, після цього розміщується сам рисунок (схема, графік тощо), а під ним напис (приміром: Рис. 1. Назва рисунка). При підготовці кольорових рисунків слід взяти до уваги, що видання друкується у чорно-білому форматі.

Список джерел та літератури: формуються у вигляді продовжуваних посторінкових зносок (див. зразки).

На всі джерела має бути посилання в тексті статті.

Списки цитувань мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA Citation Style (https://www.library.cornell.edu/sites/default/files/apa.pdf) або за ДСТУ (https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf)

У бібліографічному описові похила риска / з обох боків відділяється пробілами; крапка перед нею не ставиться; за можливості – нерозривний пробіл з обох сторін.

Літери і знаки перед цифрами на означення томів, чисел, номерів  відділяються нерозривним пробілом від цифр: Т. 7, ч. 23, № 34.

Залишити коментар

*

*