Головна
Звіт засідання Президії ГО «НАН ВО України» від 14.12.2019

Звіт засідання Президії ГО «НАН ВО України» від 14.12.2019

14 грудня 2019 року відбулося розширене засідання Президії громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України» (далі – Академія або ГО «НАН ВО України»), яка є однією з найбільш потужних та чисельних громадських організацій у галузі освіти і науки в Україні.

У заході взяли участь члени Президії Академії, віце-президенти, академіки-секретарі наукових фахових відділень, голови обласних наукових відділень, керівники регіональних наукових центрів тощо.

На початку засідання усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять академіків, які відійшли у вічність в 2019 році: Баб’юка І.О., Болдирєва Р.В., Года Б.В., Казакова  В.М., Никули Т.Д., Чуприкова А.П.

Із привітальним словом до членів Президії і запрошених гостей звернувся Президент Академії  – доктор медичних наук, професор, академік Табачніков Станіслав Ісакович, який наголосив, що система освіти і науки в Україні, у зв’язку зі змінами у соціально-політичній та економічній сферах, перебуває у процесі свого реформування. Окрім того, ефективне функціонування сучасного суспільства та державних інституцій неможливе без збалансованої системи освіти і науки, удосконалення якої відбувається під впливом власне національних й інтеграційних процесів, що в цілому і спрямовують розвиток та процвітання нашої держави.

У своїй промові проф. Табачніков С.І. підкреслив, що завдяки таким засіданням вітчизняні науковці і освітяни мають змогу висвітлити результати власних досліджень, ознайомитися зі здобутками передових наукових шкіл України, взяти участь у дискусіях, обмінятися досвідом, познайомитися з високоповажними освітянами та науковцями. Він подякував усім присутнім, що знайшли час і можливість бути на цьому заході, а також наголосив, що упродовж 2019 року здійснено істотні кроки, що значною мірою сприяють піднесенню іміджу Академії серед вітчизняної наукової спільноти та на міжнародному рівні. 14 лютого 2019 року її перейменовано на громадську організацію «Національна академія наук вищої освіти України».

Цього року неабияк пожвавилася міжнародна діяльність Академії з метою забезпечення якнайширшої участі її дійсних членів у зарубіжних, наукових, громадських та культурних організаціях, співпраці із закладами освіти – налагоджено плідні контакти з болгарським вишем Університет м. Габрово завдяки віце-президентам акад. Ю. Кузнєцову та акад. П. Говорову. Укладено Угоду про співпрацю зі Словацьким університетом м.Жилін за сприяння віце-президента акад. В. Шпака.

Під керівництвом та прямою участю Академії у2019 році проведено низку науково-практичних конференцій за міжнародною участю, зокрема: «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» (методологія та мотивація змін у новій редакції правопису української мови) – акад. С. Шевчук; V науково-практичний форум: «Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога» акад. Ж. Вірна; Міжнародна науково-практична конференція «Українські революції ХХ–ХХІ століть у контексті націє- та державотворення» 28 листопада 2019 р. – акад. В. Шпак, член-кореспондент  Ю.Бондар та інші.

Завдяки старанням та безпосередньої участі Першого віце-президента-головного ученого секретаря акад. Р. Процюка здійснено виїзні засідання Президії до міст: Чернівці, Луцьк, а також за допомогою віце-президента, акад. І. Дейнеги відбулося цікаве виїзне засідання до Національного авіаційного університету. 

Віце-президенти акад. В. Ляхоцький та акад. Ю. Мосенкіс не стоять осторонь проблем, які точаться навколо Київського патріархату і надають активну підтримку нашому академікові Святійшому Філарету.

Варто підкреслити надзвичайно плідну роботу голови журі акад. Біляєвої О.О., під егідою якої було проведено конкурс на краще видання року, і в 2019 році, як ніколи, на конкурс надійшла рекордна кількість книг, а саме 178  праць з різних номінацій із практично усіх вишів України.

Цьогоріч активізовано видавничу діяльність, зокрема готується до друку  колективна монографія «Національна безпека у викликах новітньої історії». Видано проспект та буклет Академії. Відбувається поступовий перехід до пріоритету електронної версії «Науково-інформаційного вісника» НАН ВО України перед паперовою та приведення його у відповідність до вимог ДАКу.

Президент Академії, доктор медичних наук, проф. С. Табачніков також наголосив, що Академія готується до самостійного проведення міжнародних форумів, конгресів та інших науково-практичних заходів; і надалі буде виступати за впровадження нових сучасних стандартів освіти, покращення матеріально-технічної бази освітніх та наукових закладів, залучення кращих педагогічних та наукових працівників, запровадження прозорої системи фінансування галузі освіти та науки й підвищення престижу педагогічної та наукової праці.

Щодо звіту Президії про науково-організаційну діяльність за 2019 рік (це питання було в порядку денному засідання), то слід зазначити, що ГО «Національна академія наук вищої освіти України» є дієвою і, засновуючись на традиціях та здобутках, закладених її Першим Президентом акад. Миколою Івановичем Дубиною, активно функціонує і нині. На цьому акцентували увагу у своїх доповідях керівники фахових наукових відділень (академіки: С. Бобровник, П. Говоров, В. Мойсеєнко, В. Погребенник).

Слід зазначити, що на цьому розширеному засіданні були урочисто вручені шанованим і поважним учасникам зібрання академічні нагороди, Почесні грамоти, дипломи лауреатів конкурсу на краще видання року, а новообраним академікам і членам-кореспондентам видано дипломи та посвідчення, а також членам Президії названі вище документи нового зразка, у зв’язку зі зміною назви організації.

В обговоренні звіту про науково-організаційну діяльність за 2019 рік узяли участь віце-президенти і члени Академії. Слід особливо відзначити внесок таких академіків: Р. Процюка, С. Гусарєва, П. Говорова, С. Бобровник, В. Вербицького, П. Вороб’я,  Ж. Вірної, В. Гічуна, І. Зозулі, В. Карповського, І. Ковальчука, Г. Кожиної, Ю. Кузнєцова, О. Мельника, Ю. Мосенкіса, В. Лісового, В. Ляхоцького, Л. Омельянчик, В. Погребенника, В. Стецюка, В. Чернєя, А. Череп, Є. Харченка, В. Шпака, В. Шакуна, А. Шостака, Л. Баль-Прилипко, С. Шевчук та ін.

За результатами  розширеного звітного засідання було прийнято рішення Президії, у якому зазначається:

 • Оцінити діяльність Бюро Президії Академії та її Апарату у 2019 році на «задовільно».
 • Затвердити результати виборів нових дійсних членів та членів-кореспондентів Академії (списки додаються).
 • Затвердити список нагороджених та протокол конкурсу на краще видання року (списки додаються).
 • Схвалити організаційно-правові заходи, здійснені Президією впродовж  року та спрямовані на досягнення стабільності діяльності Академії й активізації конкретної роботи її відділень, оптимізаційну унормованість структури. Продовжити роботу над створенням і розвитком в Академії  Інститутів та наукових центрів.
 • Організувати та провести в різних регіонах України науково-практичні конференції, круглі столи, наукові читання, семінари тощо, присвячені патріотичному вихованню громадян, багатству української мови, вітчизняної освіти, науки, літератури, культури й мистецтва.
 • Науковцям Академії повсякчас пропагувати українську національну й державницьку ідеї, ідеал соборності України, давати відсіч ворожим акціям і провокаціям, мобілізувати громадську думку на захист загроженої Батьківщини, її духовності, культури. Створити план актуальних видань Академії, що включить праці відповідного спрямування авторитетних учених минулого, наших академіків, забезпечивши його реалізацію. Продовжити участь учених Академії в організації і проведенні Міжнародних мовних конкурсів імені Петра Яцика та імені Тараса Шевченка, у визначенні та нагородженні їх переможців.
 • Системно приділяти увагу збагаченню й урізноманітненню співпраці Ради молодих учених із вишами, науково-дослідними інститутами, заохочення наукової молоді за існуючі здобутки. Удосконалювати діяльність Президії щодо координування роботи регіональних наукових центрів і обласних наукових відділень.
 • Наповнювати реальним змістом науково-творчі зв’язки, співпрацю Академії з вітчизняними і зарубіжними науковими установами, вишами й знаними вченими для обміну науковим, педагогічним досвідом, реалізації спільних науково-дослідних проектів, конференцій, круглих столів, використовуючи для цього досвід і контакти зарубіжних членів Академії.
 • Звернутись до Міністерства освіти і науки України щодо порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, ліцензування й акредитації вишів, можливостей видавати вітчизняні наукові часописи, нових вимог до організації діяльності спеціалізованих вчених рад, негативних моментів у функціонуванні інституту докторантури та підготовці докторів філософії.  Виступити з фаховою оцінкою нововведень у шкільній і високошкільній (вимога друку в іноземних наукометричних виданнях) практиці, що ігнорують національну традицію, не відповідають реаліям і справжнім потребам галузі.
 • Поставити питання перед  відповідними державними інституціями про створення Інформаційної ради (за участю фахівців інформаційної сфери, вчених) з метою нормалізації стану національного інформаційного простору. Необхідно нарешті припинити  діяльність антидержавних телеканалів, фінансованих олігархами, дати відсіч маніпуляціям свідомістю громадян України і суспільною думкою. У закладах вищої освіти України слід запровадити спецкурс «Ведення контрпропаганди й інформаційних війн».
 • Виступати проти злиття й ліквідації кафедр університетських вишів, триваючого скорочення аудиторних годин на денних і заочних відділеннях університетів, звільнення з роботи досвідчених фахівців за віковим критерієм, оскільки все це поглиблює освітню кризу України, зумовлює відтік студентів і викладачів у сусідні Польщу, Словаччину й інші країни світу.
 • Сформувати річний графік проведення наукових конференцій, з’їздів і нарад академікам-секретарям, Апарату Президії до 20 січня 2017 р. Організувати і провести у 2020 році виїзні засідання Президії в обласних наукових центрах України, а також її традиційні науково-практичні конференції з міжнародною участю, вшановувати ювілеї її видатних науковців.
 • До 01 лютого 2020 р. Президії Академії розробити план конкретних заходів, що випливають зі звітних доповідей, виступів і Ухвали цього розширеного засідання, затвердити його на найближчому засіданні Президії прийнявши до виконання.
 • Зосередити зусилля на повному висвітленні результатів наукової, навчальної та організаційної діяльності Академії у ЗМІ та на сайтах Академії.
 • Посилити видавничу діяльність Академії та врізноманітнити її напрямки і типологію видань, у т.ч. англійською мовою. Подбати про системний характер публікації найважливіших праць відомих учених Академії, ювілейних збірників «на пошану», бібліографічних покажчиків їх праць.
 • Домогтися вдосконалення роботи відділень математики і астрономії, фізики та інформаційних технологій, а також обласних регіональних відділень. Покращити роботу веб-сайтів Академії.

Наприкінці заходу Президент Академії, доктор медичних наук, професор, акад. С. Табачніков ще раз подякував усім присутнім за конструктивну і плідну роботу у засіданні; привітав із прийдешніми Новорічними та Різдвяними святами; побажав усім у Новому 2020 році міцного здоров’я, мирного неба, сімейного затишку, творчої наснаги, подальших професійних здобутків на науково-педагогічній ниві. Також він запевнив, що ГО « Національна академія наук вищої освіти України» не залишається осторонь реформ, які відбуваються в вітчизняній системі освіти і науки, завершення цих перетворень потребує копіткої роботи, неабиякої консолідації зусиль та згуртованості наукової і освітянської спільноти України. І лише в діалозі та співпраці можливо сприяти покращенню розвитку наукових досліджень та удосконалення на цій основі освітнього процесу у вишах України!

Президія

ГО «Національна академія наук вищої освіти України»

4 коментарі

 • Анна сказав:

  Доброго ранку. А де списки нових дійсних членів та членів-кореспондентів Академії та список нагороджених?

 • Шепель Юрій сказав:

  Не зрозуміло, у який спосіб проходять конференції, якщо члени акадеиії не запрошуються, не сповіщаються. Якось непрозоро ведеться робота щодо наукової роботи членів академії. Наша академія не має гарної збірки наукових робіт (не говорю вже про фахову). Чому цього року не відбулися загальні збори? Не зрозуміла система визначення претендентів на нагороди, адже спостереження показують, що одна й сама людина може кожного року отримувати нагороди. ТОБТО. виникає багато питань.

 • Шепель Юрій сказав:

  Чому наші запитання залишено без відповіді?

 • Шепель Юрій сказав:

  Прикро, що навіть не усі члени академії потрапляють до списку поздоровлення з днем народження. Чому такий вибірковий підхід. Не не красить керівництво.

Залишити коментар

*

*