Головна
ІХ-а Міжнародна науково-практична конференція

ІХ-а Міжнародна науково-практична конференція

ДЕРЖАВНА ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА В КОНІНІ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІХ-а Міжнародна науково-практична конференція

«РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ:

РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ.

ДІАЛОГ У РОЗВИТКУ НАУК ТА ОСВІТИ»

(16 листопада 2020 р.)

(форма проведення – дистанційна)

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

Актуальні тенденції розвитку

 • природничих (математика та інформативні технології, фізика, хімія) наук;
 • біологічних наук;
 • економічних наук;
 • юридичних наук;
 • історичних наук;
 • філологічних наук;
 • суспільних (соціологія, філософія, педагогіка, психологія) наук;
 • мистецтвознавства;
 • фізичної культури і спорту;
 • екології та охорони навколишнього середовища;
 • туризмознавства, краєзнавства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, німецька.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції».

Вартість збірника тез доповідей та програми учасника:

 • електронна версія – 150 грн.
 • друковані видання – 250 грн.

Перевищення обсягу публікації – 25 грн. за сторінку.

Кількість публікацій одного автора не обмежується. Розсилка друкованих матеріалів (збірника тез доповідей та програми) проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту».

Автори також мають можливість подати матеріали до колективної монографії видання якої планується за результатами конференції. Вартість примірника монографії та програми учасника конференції 600 грн. Вимоги до матеріалів додаються.

Автори можуть подавати власні матеріали як у збірник тез, так і колективну монографію; або тільки в одне видання на вибір.

Випуск збірника тез доповідей передбачається на 16 листопада 2020 року.

Випуск колективної монографії передбачається на 16 грудня 2020 року.

Для участі в конференції необхідно до 30 жовтня 2020 року подати в Оргкомітет матеріали (підписані прізвищем автора) та заповнені відомості про автора на електронну адресу: e-mаil: kovalvit2018@gmail.com

Матеріали із виявленими фактами плагіату, порушенням правил вимог оформлення до друку не прийматимуться.

Грошовий переказ коштів за публікацію здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку на картковий рахунок ПриватБанку та підтверджується надісланою сканкопією квитанцією (файл підписується за прізвищем автора).

ОРГКОМІТЕТ

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

«Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Матеріали IХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції»

Обсяг – 2-4 сторінки (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Тези та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко.rtf) та обов’язково зберігати у текстовому форматі RTF.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Подається матеріал електронною поштою. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Обов’язковим є нерозривний пробіл між ініціалами (одночасне затискання Ctrl + Shift + Space)!

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я по-батькові, науковий ступінь, вчене звання (довідка про автора), контактні телефони, e-mail.

ЗРАЗОК ДОВІДОК ПРО АВТОРА (прохання заповнювати всі позиції й саме в такому вигляді):

Іваненко І. Полікультурне виховання в українському суспільстві: стрижневі чинники

Іваненко Іван – аспірант кафедри германських мов та перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

«Полікультурне виховання в українському суспільстві: стрижневі чинники».

тел. 067 12 91 934

stepan-vovk@ukr.net

Тези прошу опублікувати в розділі «Педагогіка».

№ відділення «Нової пошти» для отримання збірника (для отримання паперових версій). Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях автора. За правильність вказаних особистих даних (№ відділення Нової пошти, контактний телефон) відповідальність несе автор.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Іван ІВАНЕНКО

(Ужгород, Україна)

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:

СТРИЖНЕВІ ЧИННИКИ

ТЕКСТ

ЛІТЕРАТУРА

 1. Береза А., Нестерович Б. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи [Ноти]: навч.-метод. посіб. Вінниця: Нова Книга, 2011. 176 с.
 2. Давидов М. Школа виконавської майстерності баяніста (акордеоніста): посібник [для студ. та педагогів вищих і середніх навч. закл.]. К.: Вид-тво ім. Олени Тиліги, 1998. 112 с.
 3. Ільченко О. Художні основи аматорського народно-оркестрового виконавства: автореф. дис… докт. мистецтв.:  спец. 17.00.03 – музичне мистецтво. К., 1996. 60 с.
 4. Пасічняк Л. Етапи становлення репертуару академічних народно-інструментальних ансамблів України ХХ століття. Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: зб. матер. наук.-практ. конф. (Львів, 3 листопада 2005) / [ред.-упоряд. А. Душний, С. Карась, Б. Пиц]. Дрогобич: Коло, 2005. С. 261–269.
 5. Шишко Л. У Луцьку формується авторитетна баянна школа [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://vidomosti-ua.com/news/12715 [15.09.2015]
 6. Юник Д. Виконавська надійність музикантів: зміст, структура, і методика формування: [монографія]. К.: ДАКККіМ, 2009. 340 с.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ В КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ

«Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи.

Констатації та діалоги в просторі науки та освіти»

Обсяг – 12-20 сторінок (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Анотація англійською мовою – від 500 знаків.

Статті та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко.rtf) та обов’язково зберігати у текстовому форматі RTF.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Подається матеріал електронною поштою. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Обов’язковим є нерозривний пробіл між ініціалами (одночасне затискання Ctrl + Shift + Space)!

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я по-батькові, науковий ступінь, вчене звання (довідка про автора), контактні телефони, e-mail.

ЗРАЗОК ДОВІДОК ПРО АВТОРА (прохання заповнювати всі позиції):

Іваненко І. Полікультурне виховання в українському суспільстві: стрижневі чинники

Іваненко Іван – аспірант кафедри германських мов та перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

«Полікультурне виховання в українському суспільстві: стрижневі чинники».

тел. 067 12 91 934

stepan-vovk@ukr.net

Матеріали прошу опублікувати в розділі «Педагогіка».

№ відділення «Нової пошти» для отримання збірника (для отримання паперових версій). Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях автора. За правильність вказаних особистих даних (№ відділення Нової пошти, контактний телефон) відповідальність несе автор.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Іван ІВАНЕНКО,

(Дрогобич, Україна)

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:

СТРИЖНЕВІ ЧИННИКИ

Анотація англійською мовою – від 500 знаків.

ТЕКСТ

ЛІТЕРАТУРА

 1. Береза А., Нестерович Б. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи [Ноти]: навч.-метод. посіб. Вінниця: Нова Книга, 2011. 176 с.
 2. Давидов М. Школа виконавської майстерності баяніста (акордеоніста): посібник [для студ. та педагогів вищих і середніх навч. закл.]. К.: Вид-тво ім. Олени Тиліги, 1998. 112 с.
 3. Ільченко О. Художні основи аматорського народно-оркестрового виконавства: автореф. дис… докт. мистецтв.:  спец. 17.00.03 – музичне мистецтво. К., 1996. 60 с.
 4. Пасічняк Л. Етапи становлення репертуару академічних народно-інструментальних ансамблів України ХХ століття. Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини: зб. матер. наук.-практ. конф. (Львів, 3 листопада 2005) / [ред.-упоряд. А. Душний, С. Карась, Б. Пиц]. Дрогобич: Коло, 2005. С. 261–269.
 5. Шишко Л. У Луцьку формується авторитетна баянна школа [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://vidomosti-ua.com/news/12715 [15.09.2015]
 6. Юник Д. Виконавська надійність музикантів: зміст, структура, і методика формування: [монографія]. К.: ДАКККіМ, 2009. 340 с.

Залишити коментар

*

*